Grote Keramische Urn

Gepubliceerd jan. 28, 22
6 min read

Urn Keramiek Marmergroen

Sindsdien verschijnt deze vlinder op allerlei momenten. De vorm van de vlinder krijgt een open karakter, met de vleugels iets in actieve stand. Zo lijkt het alsof de vlinder net gaat zitten of juist op wil opstijgen. Prachtige urnen voor buiten. In een vleugel van dit sieraad worden de melktanden van de overledene verwerkt.

Een as sieraad kan in alle denkbare vormen worden gemaakt - Buiten urnen. De enige voorwaarde is dat er een soort bakje in kan worden gemaakt waarin het as wordt verwerkt. Aan de buitenkant hoeft het niet zichtbaar te zijn dat er as in het sieraad zit. Voor iedere bewonderaar draag je gewoon een ontzettend mooie ring, hanger, broche, armband of paar oorbellen.

Een sieraad vermaken tot as sieraad is ook mogelijk. Hiervoor gaan we een ruimte zoeken in de ring, armband of hanger, waar we op een fraaie wijze plaats hebben om het as te plaatsen. Ook dan kijken we naar de mogelijkheden ter verfraaiing van jouw sieraad. Dat het mooi en functioneel moet zijn staat voorop.

Grote Keramische Urn

Soms maken we gebruik van 'oud' goud om tot een nieuw ontwerp te komen, maar wel van materiaal dat een diepere betekenis draagt. Neem contact op met Sieraad Laten Maken, het atelier van Marijke in Haarlem, voor alle mogelijkheden.

De was een voorschrift en onderdeel van de . Deze proclamatie van de Qing-keizer Qianlong werd in 1793 afgekondigd, Het onderdeel over de Gouden Urn-procedure stelde vast dat voortaan de hoge lama's c. q. tulku's van met name de gelugtraditie binnen het Tibetaans boeddhisme geselecteerd en gekozen moesten worden via een loterijprocedure, waarbij een gouden urn werd gebruikt.

De tekst is in vier talen: het Hanzi, Mantsjoe, Mongools en Tibetaans. Het hanteren van reïncarnatie als instrument voor opvolging had in Tibet lange tijd goed gewerkt. De bekendste voorbeelden daarvan zijn de dalai lama en de pänchen lama. Vaak werden de meest getalenteerde kinderen als reïncarnaties geselecteerd. In de loop van met name de tweede helft van de 18e eeuw werd het systeem echter in belangrijke mate geperverteerd door toenemende gevallen van nepotisme.

Urnenatelier

Ook binnen de historische reïncarnatielijnen was dat verschijnsel waar te nemen. In de proclamatie gaf Qianlong daarvan een aantal voorbeelden. In 1758 had Qianlong al bevolen dat voortaan de reïncarnaties van de Jabzandamba (de hoogste vertegenwoordigers van de gelug in Mongolië) alleen nog maar in Tibet gevonden zouden kunnen worden - urn voor urnenmuur.

Enige maanden later blijkt dat kind een meisje te zijn. Als de vierde Jabzandamba wordt dan uiteindelijke een neef van de zevende dalai lama geselecteerd. De moeder van de zesde pänchen lama Lobsang Pälden Yeshe was een prinses uit het vorstenhuis van Ladakh. Twee broers van de pänchen lama waren ook hoge tulku's.

De tweede was de tiende shamarpa Mipam Chödrub Gyatso. Een zuster van deze pänchen lama was de bekende vrouwelijke reïncarnatie Dorje Phagmo en een derde broer was de regent in historisch Tibet voor het noordelijk deel van Tibet. Deze zesde pänchen lama selecteerde de achtste dalai lama Jampäl Gyatso, die op zijn beurt zijn neef, Pälden Tenpey Nyima, koos als de zevende pänchen lama - mini urn keramiek.

Keramische Urn Zilver - Natuursteen

De shamarpa vond dat hij in de verdeling van die rijkdom ernstig tekort wordt gedaan, sloot een gelegenheidsalliantie met nog enkele anti-gelugpa krachten in Tibet en vluchtte naar Nepal. Gedurende zijn verblijf daar haalde hij de koning van Nepal over hem tegen beloning te assisteren, bij het alsnog verkrijgen van wat hij als zijn rechtmatig eigendom zag.

Op basis van die opvatting vaardigde hij de Proclamatie van 29 maatregelen voor een Beter en meer Efficiënt Bestuur van Tibet uit - urn keramiek marmergroen. Het feit, dat de Gurkha's vorig jaar, opgehitst door de Shamarpa, Tibet plunderden is het heldere bewijs voor de corruptie van en in het instituut tulku door het monopoliseren ervan binnen slechts enkele clans.

Maar als de waardigheid van het instituut tulku generaties slechts wordt overgedragen binnen dezelfde clans, is dat egoïsme . Wat heeft de Boeddha te maken met egoïsme? Dit moet daarom beëindigd worden. Vanwege deze redenen heb ik een gouden urn laten ontwerpen en maken en die naar Tibet gezonden. Wanneer voortaan een tulku geselecteerd moet worden, zullen de namen van alle daarvoor in aanmerking komende personen geschreven worden en in de urn worden gedaan.

Keramische Urnen - Memorie

Urn Met FotoUrn Met Foto

Ik realiseer mij, dat ik ook op deze wijze misbruik niet geheel kan uitsluiten, maar dit schijnt mij wel eerlijker toe dan de vorige methode waarbij slechts één persoon zijn wil kan doordrijven. — Keizer Qianlong in Proclamatie van 29 Artikelen voor een Beter en meer Efficiënt Bestuur van Tibet" Qianlong schonk twee gouden urns.

De belangrijkste daarvan waren de Changkya Koetoektoe en de Jebtsumdamba Koetoektoe. Het was de bedoeling dat de procedure met de gouden urn voor de selectie van de dalai lama's zou gaan gelden vanaf de selectie van de negende dalai lama, Lungtog Gyatso (mini urn keramiek). Deze werd uiteindelijk gekozen uit twee kandidaten waarbij de gouden urn niet werd gebruikt.

Die stemde daarin toe. De gouden urn werd wel toegepast bij de selectie van de tiende, elfde en twaalfde dalai lama. Bij de selectie voor de dertiende dalai lama werd opnieuw een verzoekschrift aan de keizer Guangxu tot het afzien van het gebruik van de gouden urn gedaan dat werd ingewilligd.

Keramische Urn - Shop Uitvaartcentrum

Hij verzocht de Chinese regering een delegatie te zenden om samen met de regent de procedure van de gouden urn uit te voeren. Als gevolg van de activiteiten van de islamitische warlord Ma Bufang die Qinghai beheerste, duurde het nog ruim een jaar voordat de veertiende dalai lama in Lhasa arriveerde.

Hij ontdekte dat de keus voor de kandidaat al gemaakt was en hij voor een voldongen feit stond. De regent had nog wel in een brief van 26 januari 1940 aan Wu Zhongxin verzocht om af te zien van het gebruik van de gouden urn en akkoord te gaan met de kandidaat.

Hoewel Tibetaanse en Chinese bronnen hierover relatief eensluidend schrijven, is de historische interpretatie is heel verschillend. De Chinese geschiedschrijving ziet het als een bevestiging dat de selectie van ook de veertiende dalai lama gelegitimeerd werd door het wereldlijke gezag van een autoriteit die zich zelf beschouwde als de opvolger van de keizerlijke dynastie.

Keramische Urn Elegant Groot

Urn Met NaamKeramische Urnen Voor Buiten

Die laatste interpretatie is zonder twijfel ook juist. Het geeft echter ook aan dat er in Tibet na 30 jaar de facto onafhankelijkheid toch nog een belangrijke factie was, die de band met China wenste te handhaven. Meestal was er sprake van drie kandidaten. In de biografie van de twaalfde dalai lama wordt de gang van zaken uitgebreid beschreven.

Keramische Urnen Voor BuitenUnieke Urnen Voor Buiten

Op de dertiende dag daarna kwamen de regent en de Chinese amban met hun gevolg. urn met inscriptie. De secretaris van de amban schreef de namen van ieder van de drie kandidaten op een tablet ; aan de ene kant in het Mantsjoe en aan de andere kant in het Tibetaans. Na controle door regent en amban werden de tabletten in de urn gedaan.

Uiteindelijk werd een van de tabletten uit de urn getrokken en de naam daarop was dan de naam van de volgende dalai lama. Dit ceremonieel zal vergelijkbaar uitgevoerd zijn in de andere gevallen dat de gouden urn werd toegepast. Een Tibetaanse lijst van 1814 maakt melding van in totaal toen negentien reïncarnaties die op deze wijze waren geselecteerd.

Meer van Goedkoop

Navigation

Home

Latest Posts

Wasgeurtje Wasparfum Kopen?

Published May 27, 23
4 min read

Sokken In Diverse Patroonvarianten

Published May 26, 23
5 min read